Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER 110-SENTRALEN ROMERIKE

Arbeidsgiver: Nedre Romerike brann- og redningsvesen
Søknadsfrist: 24.04.2006
 
Det er nå ledig stilling som
Avdelingsleder
110-sentralen Romerike

 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR.no) er et interkommunalt brann- og redningsvesen for kommunene Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Selskapet ble etablert i 1992 og har ca. 100 ansatte fordelt på avdelingene administrasjon, beredskap, forebyggende og 110 sentralen. NRBR har i tillegg brann- og ulykkesberedskap og samarbeidsavtaler for flere andre kommuner. NRBR jobber for et sikkert samfunn hvor ingen skal dø eller bli alvorlig skadet forårsaket av brann, eksplosjon, farlige stoffer

eller andre akutte ulykker. Det nedlegges et omfattende forebyggende arbeid for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader som følge av brann, eksplosjon eller ulykke.

 

110 – sentralen på Romerike er lokalisert på Lørenskog brannstasjon, og er mottak for brann- og ulykkesmeldinger fra et omland med ca. 220 000 innbyggere. Sentralen er ansvarlig for oppfølging og alarmering av nødvendig innsatsstyrke ved brann og ulykke. I tillegg tilbyr sentralen en rekke overvåknings- og alarmtjenester til offentlig forvaltning og næringsliv. Sentralen er en av landets fremste og mest moderne 110-sentraler med ledende teknologi, digitale kartverk og avansert samband. Sentralen har som mål å

opprettholde og videreutvikle sin ledende posisjon gjennom kompetente og motiverte medarbeidere, brukerorienterte kvalitetsløsninger, høy servicegrad, avansert teknologi og effektiv drift. Utfordringer for den nye lederen vil bl.a. være flytting og ombygging av sentralen, forberede mottak av nytt digitalt nødnett og planlegge videreutviklingen av sentralens bemanning, arbeidsverktøy, rutiner og tjenester.

 

Vi ønsker en leder som:

  • kan kommunisere godt og skape gode relasjoner både til ansatte, eiere,  samarbeidspartnere og brukere
  • er tydelig og besluttsom, men som samtidig kan delegere, motivere og inspirere
  • har relevant ledererfaring fra lignende type virksomhet
  • har økonomisk, administrativ kompetanse og gode IT-kunnskaper
  • er omstillings- og helhetsorientert og kan bidra til NRBRs samlede utvikling gjennom aktiv deltagelse i ledergruppen
  • har høyere utdanning, gjerne teknisk, eller tilfredsstiller krav til vaktsentraloperatør – ref. forskrift

Kjennskap til drift av 110-sentral eller til fagområdet brannredning er en fordel men ikke et krav. Det kreves politiattest.

 

Lønn, tiltredelse og andre vilkår etter avtale.

 

Forespørsler om stillingen kan rettes til brannsjef Bjørn Bakkhaug, tlf. 67 91 04 02. Oppsøk gjerne våre hjemmesider www.nrbr.no

 

Interesserte kan også ta uforpliktende kontakt for nærmere samtaler med Ivar Aslaksrud,

tlf. 930 30 194 hos UtviklingsPartner AS, som er NRBRs rådgiver i utvelgelsesprosessen.

Søknad og CV merket ”Avdelingsleder 110 - sentralen” bes sendt til Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen eller som e-post til [email protected] innen mandag 24. april 2006. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt bes opplyse om dette i søknaden.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann