Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

STILLINGSARKIV

Her finner du alle stillinger som er eller har vært annonsert på våre hjemmesider. Ønsker du å annonsere en ledig stilling er det bare å sende en e-post til redaktøren for å få informasjon og pris. Alle stillinger hvor søknadsfristen ikke har gått ut finner du i tillegg som nyhet på vår startside. Klikk på en stilling for å se detaljert informasjon.
Stilling Arbeidsgiver Søknadsfrist

Leder operativ seksjon, Beredskap Rogaland brann og redning IKS 31.07.2022

Branningeniør Grimstad brann og redning 20.08.2021

Branninspektør - Leder forebyggende enhet Skien brann- og feievesen 28.02.2021

Branningeniør/-inspektø Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 01.02.2021

Brannmester Haugaland brann og redning IKS 04.10.2020

Faglært feier / Tilsynsinspektør fyringsanlegg Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 10.02.2020

Branninspektør / «Trygg hjemme»-koordinator Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 10.02.2020

Branninspektør Kongsberg brann og redning 02.02.2020

Avdelingsleder forebyggende Setesdal brannvesen IKS 08.01.2020

Fagleder - feiing og tilsyn av fyringsanlegg Tromsø kommune 08.12.2019

Feierinspektør Tromsø kommune 08.12.2019

Avdelingsleder forebyggende Brønnøy kommune 29.11.2019

Branningeniør eller branninspektør Gauldal Brann og Redning IKS 24.10.2019

Seksjonsleder Beredskap Heltid Ålesund brannvesen KF 01.10.2019

Leder beredskap Grimstad kommune 27.07.2019

2. gangs utlysning - Branningeniør / Inspektør Larvik kommune 05.06.2019

Branningeniør/Branninspektør Ytre Helgeland Brann og Redning 17.03.2019

Brannsjef Brannvesenet Sør IKS (BvS) 20.02.2019

Fagutvikler - kompetanse Øst 110-sentral IKS 10.02.2019

Branningeniør og branninspektør/rådgiver Follo Brannvesen IKS 04.02.2019

Brannsjef Setesdal brannvesen IKS 03.02.2019

Brannsjef/daglig leder Hedmarken brannvesen 31.01.2019

Brann - underbrannmester Ringsaker kommune 31.01.2019

Operatør i nødalarmeringssentralen Rogaland brann og redning IKS 13.01.2019

Alarmmedarbeider Rogaland brann og redning IKS 13.01.2019

Branninspektør Rogaland brann og redning iks 02.01.2019

Branningeniør/Branninspektør Hallingdal brann- og redningsteneste iks 07.12.2018

Undervisning - innsats og beredskap Norges brannskole (NBSK) 03.12.2018

Leder forebyggende avdeling Gauldal Brann og Redning IKS 30.11.2018

Alarmmedarbeider Øst 110-sentral IKS 11.11.2018

Feiersvenn Drammensregionens brannvesen IKS 05.11.2018

Branningeniør / Inspektør Larvik brann og redning. 12.10.2018

Leder beredskap - Brann- og feiertjenesten Grimstad kommune 16.09.2018

Forebyggende personell Porsgrunn brann- og feiervesen 14.09.2018

Undervisning - Feierfaget Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 09.09.2018

Avdelingsleder - Operativ avdeling Follo Brannvesen IKS 05.09.2018

Avdelingsleder forebyggende Kongsberg kommune 17.08.2018

Avdelingsleder - Kompetanseavdeling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 25.07.2018

Branningeniør/branninspektør Follo brannvesen IKS 25.06.2018

Rådgiver innenfor beredskap for akutt forurensning Rogaland brann og redning IKS 10.06.2018

Brannsjef Kongsberg brann og redning 24.05.2018

Ingeniør/branningeniør/branninspektør Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) 30.04.2018

Vil du jobbe med innsats og beredskap - NBSK Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 11.03.2018

Branningeniør - 2. gangs utlysning Ålesund brannvesen KF 11.03.2018

Vil du jobbe med risikobasert forebygging - NBSK Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 11.03.2018

Vil du jobbe som fagansvarlig for innsats og beredskap - NBSK Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 11.03.2018

Brannsjef Skien kommune 05.03.2018

Varabrannsjef/avdelingsleder operativ avdeling Bergen brannvesen 04.03.2018

Ingeniør/branningeniør/branninspektør – leder tilsyn Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) 19.02.2018

Brannsjef Hallingdal brann- og redningsteneste iks 15.02.2018

Avdelingsleder brannforebyggende avdeling Bergen kommune 28.01.2018

Seksjonsleder/ nestleder for beredskapsavdelingen Ofoten Brann IKS 25.01.2018

Brannmester Ringsaker kommune 21.12.2017

Brannmester/Overbrannmester Sogn brann og redning IKS 15.12.2017

Feiersvenn Follo Brannvesen IKS 03.12.2017

Branninspektør - Forebyggende avdeling Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) 01.12.2017

Branningeniør / Inspektør Larvik Brannvesen 29.11.2017

Brannsjef Porsgrunn kommune 12.11.2017

Branninspektør/branningeniør Gran kommune 05.11.2017

Avdelingsleder forebyggende avdeling Ålesund brannvesen KF 05.11.2017

Feier, feiersvenn Halden kommune 30.10.2017

Feiermester / feierinspektør, fagleder Halden kommune 30.10.2017

Ledig stilling på forebyggende Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 16.10.2017

Branningeniør/branninspektør Follo Brannvesen IKS 08.10.2017

2 stk branninspektører Indre Østfold brann og redning IKS 01.10.2017

Brann- og redningssjef Rogaland brann og redning IKS 24.09.2017

Leder beredskapsavdelinga Flora brannvesen 15.09.2017

Branningeniør / branninspektør Ålesund brannvesen KF 31.08.2017

Leder av forebyggende avdeling Lillehammer Region brannvesen 01.08.2017

Operatør Møre og Romsdal 110-sentral KF 31.07.2017

Alarmsentraloperatør Alarmsentral Brann Øst 14.07.2017

Brannmester Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) 09.07.2017

Leiar forebyggande avdeling Volda brann og redning 21.05.2017

Branningeniør / Inspektør Larvik brannvesen 21.05.2017

Brannsjef Sarpsborg brannvesen 19.05.2017

Branningeniør/branninspektør med fagansvar Follo Brannvesen IKS 14.05.2017

Alarmsentraloperatør (overbrannmester/brannmester) Tromsø Brann og redning 09.05.2017

100% stilling som brannforebyggende medarbeider Molde kommune 28.04.2017

100 % stilling som tilsynsinspektør fyringsanlegg / faglært feier Molde kommune 28.04.2017

Brann - Leder forebyggende avdeling Ringsaker brannvesen 17.04.2017

Flere stillinger Indre Østfold brann og redning IKS 17.04.2017

Flere stillinger Rogaland brann og redning 13.04.2017

Feiersvenner (2) Fredrikstad brann- og redningskorps 31.03.2017

Feierinspektør Fredrikstad brann- og redningskorps 31.03.2017

Branningeniør/branninspektør Fredrikstad brann- og redningskorps 31.03.2017

Seksjonsleder brannforebyggende Follo Brannvesen IKS 13.02.2017

Brigadeleder Follo Brannvesen IKS 01.02.2017

Brannkonstabler Larvik brannvesen 31.01.2017

Tilsynsinspektør / faglært feier Molde kommune 23.12.2016

2 Feiersvenner / Feiere Larvik brannvesen 07.11.2016

Prosjektkoordinator Brannvesenet Midt IKS 30.09.2016

Branningeniør ved tilsynsavdelingen Drammensregionens brannvesen IKS 18.09.2016

Leder – forebyggende avdeling Brannvesenet Midt IKS 20.06.2016

Alarmsentraloperatør Tromsø Brann og redning 12.06.2016

Brannforebyggere Follo Brannvesen IKS 20.05.2016

Brigadeleder/Brannmester Ålesund brannvesen KF 20.05.2016

Leder forebyggende avdeling Halden brannvesen 28.03.2016

Leder beredskapsavdelingen Halden brannvesen 28.03.2016

Brann-/bygningsingeniør ev. Branninspektør Sogn brann og redning IKS 20.03.2016

Fagansvarlig Norges Brannskole 28.02.2016

Ingeniør / Branningeniør / Branninspektør Fredrikstad brann- og redningskorps 19.02.2016

Vaktleder / brannmester Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 17.02.2016

Feiersvenn/Feier Ålesund brannvesen KF 12.02.2016

Fagutvikler i 110-sentralen. Vestviken 110-sentral IKS 17.01.2016

Operatør i 110-sentralen Vestviken 110-sentral IKS 17.01.2016

Leder beredskap Tromsø kommune 31.12.2015

Brannforebyggende personell Ålesund brannvesen KF 13.11.2015

Beredskapsansvarlig akutt forurensning, Østfold Fredrikstad kommune 06.11.2015

Avdelingsleder avd. Hvaler / nestleder for beredskapsavdelingen Fredrikstad Brann- og redningskorps 06.10.2015

Branningeniør / branninspektør Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 14.09.2015

Leder beredskap/varabrannsjef Kristiansund kommune 07.09.2015

Branninspektør/ Branningeniør Halden kommune 10.08.2015

Leder Beredskapsavdelingen Fredrikstad kommune 01.08.2015

Branningeniør / branninspektør / ingeniør Fredrikstad brann- og redningskorps 20.06.2015

Seksjonsleder- deltid på Beredskapsavdelingen Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 12.06.2015

Undervisningsstilling innen brannfaglige emner og forebyggende brannvern Norges brannskole 26.05.2015

Leder beredskap Fosen Brann og Redningstjeneste IKS (FBRT) 26.05.2015

Undervisningsstilling innen innsats og beredskap Norges brannskole 17.05.2015

Seksjonssjef økonomi og administrasjon Norges brannskole 11.05.2015

Seksjonssjef undervisning Norges brannskole 11.05.2015

Avdelingssjef for forebyggende avdeling Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 10.05.2015

Brannsjef Tromsø kommune 07.05.2015

Brannsjef Fredrikstad kommune 20.04.2015

Brannmeister Volda kommune 20.04.2015

Feiermester Fredrikstad kommune 31.03.2015

Branningeniør med fagansvar for særskilt tilsyn Tromsø Brann og redning 23.03.2015

Brannsjef Haugesund kommune 21.03.2015

Leder beredskap/varabrannsjef Kristiansund brann og redning 02.03.2015

Branningeniør/Branninspektør Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 01.03.2015

Forebyggende personell Grimstad Brann- og feiertjeneste 27.02.2015

Brannsjef Fredrikstad brann- og redningskorps 15.02.2015

3 undervisningsstillinger Norges brannskole 15.02.2015

Alarmsentraloperatør Tromsø Brann og redning 13.02.2015

Brannmester Tromsø Brann og redning 13.02.2015

Branninspektør Rogaland brann og redning IKS 09.02.2015

Deltidspersonell med vakt Tinn brannvesen 19.01.2015

Seksjonsleder utrykning Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 15.01.2015

Leder beredskap Innherred Samkommune brann og redning 12.01.2015

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen brannteknologi Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) 01.12.2014

To stipendiatstillingar: Ulmebrann Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) 01.12.2014

Branningeniør / inspektør Larvik kommune 21.11.2014

Feiersvenn Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 17.11.2014

Overbrannmester - heltid Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS 03.11.2014

Branningeniør/branninspektør Tromsø kommune 29.10.2014

Kurs- og opplæringsansvarlig Halden brannvesen 22.10.2014

Vaktleder, eller operatør i 110-sentralen Asker og Bærum Brannvesen 12.10.2014

Avdelingssjef beredskap Øvre Romerike brann og redning IKS 10.10.2014

Senioringeniør brann Borregaard i Sarpsborg 05.10.2014

Branningeniør Porsgrunn kommune 01.10.2014

Branninspektør / branningeniør Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 30.09.2014

Feierinspektør Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 08.09.2014

Avdelingsleiar beredskap Sogn brann og redning IKS 01.09.2014

Brannforebyggende personell - tilsynsseksjonen Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 01.09.2014

Alarmsentraloperatør Alarmsentral Brann Øst AS 31.08.2014

Brannsjef Sør-Varanger kommune 17.08.2014

Leiar Beredskapsavdelinga Vindafjord kommune 15.08.2014

Brannmester – Dagturnus Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 13.08.2014

Branningeniør / Branninspektør Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 23.06.2014

Branningeniør / Branninspektør Vestre Toten kommune 22.06.2014

Feierlærling Sunndal kommune 20.06.2014

Avdelingssjef - Beredskap Øvre Romerike brann og redning IKS 13.06.2014

Branninspektør Forebyggende avdeling Midt-Telemark Brann og redning 06.06.2014

Brannsjef Sogn brann og redning IKS 03.06.2014

Deltidspersonell med vakt Tinn brannvesen 01.06.2014

Seksjonsleder Alarmsentral Brann Innlandet Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 01.06.2014

Ingeniør/Branningeniør/Branninspektør Fredrikstad brann og redningskorps 30.05.2014

Avdelingssjef Drammensregionens brannvesen IKS 16.05.2014

Seniorrådgiver lufthavntjenester – brann og redning Avinor 15.05.2014

Brannmester – Døgnturnus Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) 05.05.2014

Brannkonstabel Dagturnus og Deltid Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) 05.05.2014

Feiersvenn Fredrikstad kommune 30.04.2014

Brannmester/Operatør 110-sentralen - Alarmsentralen Asker og Bærum Brannvesen 27.04.2014

Avdelingsleder Agder 110 sentral Østre Agder Brannvesen 21.03.2014

Alarmsentraloperatør Haugesund brannvesen 15.03.2014

Brannvernkontrollør Karmøy kommune 10.03.2014

Kurs og øvelsesansvarlig Nordre Follo Brannvesen IKS 07.03.2014

Informasjonskonsulent Drammensregionens brannvesen IKS 28.02.2014

Feiersvenn og Branninspektør/ -ingeniør MOVAR IKS 28.02.2014

Brannkonstabel Halden kommune 28.02.2014

Branningeniør / branninspektør Røyken kommune 23.02.2014

Leder beredskap Orkdal kommune 21.02.2014

Tilsynspersonell Drammensregionens brannvesen IKS 20.02.2014

Branningeniør/ branninspektør Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 17.02.2014

Avdelingsleder Beredskap Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 17.02.2014

Brannsjef Haugesund kommune 10.02.2014

Underbrannmester - 100 % stilling Ringsaker kommune 30.01.2014

Branningeniør / branninspektør Glåmdal brannvesen IKS 10.01.2014

Branninspektør / Branningeniør. To faste 100% stillinger Halden kommune 09.12.2013

Forebyggende personell - flere Tromsø Brann og redning 01.12.2013

Kurs- og opplæringsansvarlig Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 18.11.2013

Feiersvenn Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 31.10.2013

Hjelpearbeider i feierfaget Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 31.10.2013

Undervisningsstilling - Beredskap Norges brannskole 27.10.2013

Undervisningsstilling - Feierfaget/forebyggende brannvern Norges brannskole 27.10.2013

Prosjektleder - 2 års engasjement Tromsø Brann og redning 26.10.2013

Brannsjef Ringerike Brann- og redningstjeneste 26.10.2013

Varabrannsjef/leder for forebyggende brannvern Vestre Toten 20.10.2013

Forebyggendepersonell Kristiansandsregionen Brann og redning IKS 18.10.2013

Leder forebyggende Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 14.10.2013

Operatør i 110-sentralen Vestviken 110-sentral IKS 13.10.2013

Branningeniører, Branninspektører og Brannkonstabler Øvre Romerike brann og redning 01.10.2013

Branningeniør - Vikariat - Brann- og feiertjenesten Grimstad kommune 27.09.2013

Prosjektleder nødnett 110-sentralen Salten Brann IKS 10.09.2013

Brannvernkontrollør Karmøy kommune 01.09.2013

Branningeniør/branninspektør Karmøy kommune 01.09.2013

Alarmsentraloperatør Alarmsentral Brann Øst AS 31.08.2013

Brannkonstabel (deltidsstilling) Mosseregionene Interkommunale Brann- og Feiervesen 25.08.2013

Branningeniør/ branninspektør Kristiansund brann- og redningsvesen (KBV) 19.08.2013

Brigadeleder/Brannmester Ålesund brannvesen KF 27.07.2013

Branningeniør Skien brann- og feievesen 21.07.2013

Feier Tinn brannvesen 26.06.2013

Branningeniør Øvre Romerike brann og redning IKS 20.06.2013

Alarmsentraloperatør Alarmsentralen 110 Telemark 16.06.2013

Avdelingssjef for Beredskapsavdelingen Oslo brann- og redningsetat 16.06.2013

Branninspektør Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 14.06.2013

Feiersvenn og lærling Setesdal Brannvesen IKS 14.06.2013

Brannsjef Røyken brann og redning 06.06.2013

Feiersvenn Lillehammer kommune 03.06.2013

Seksjonssjef drift og vedlikehold - Norges brannskole Norges brannskole 20.05.2013

Rådgiver - innsats og beredskap Norges brannskole 20.05.2013

Rådgiver - flybrann og innsats/beredskap Norges brannskole 20.05.2013

Brannkonstabel/Redningsdykker Ålesund brannvesen KF 18.05.2013

Leder kursvirksomheten Molde brann- og redningstjeneste 10.05.2013

Avdelingsleder Møre og Romsdal 110-sentral KF 06.05.2013

IKT-Tekniker Møre og Romsdal 110-sentral KF 06.05.2013

Leder for forebyggende avdeling Fredrikstad brann- og redningskorps 30.04.2013

Instruktør/Brannkonstabel Ålesund brannvesen KF 26.04.2013

Feier Dyrøy kommune 26.04.2013

Branningeniør/branninspektør Karmøy kommune 22.04.2013

Flere stillinger ved feiertjenesten Tromsø Brann og redning 29.03.2013

Branningeniør/branninspektør Halden kommune 25.03.2013

Brannkonstabel Halden kommune 25.03.2013

Branninspektør / branningeniør Molde brann- og redningstjeneste 15.03.2013

Feiersvenn Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 28.02.2013

Branningeniør/branninspektør Nordre Follo Brannvesen IKS 22.02.2013

Avdelingsleiar beredskap Bømlo Brannvern 22.02.2013

Branningeniør/-inspektør Østre Romerike Brann- og redningsvesen IKS 15.02.2013

Leder for brannvesenets kursvirksomhet Ålesund brannvesen KF 15.02.2013

Brannsjef Halden kommune 15.02.2013

Leder forebyggende avdeling Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) 15.02.2013

Nestleder beredskapsseksjonen Molde brann- og redningstjeneste 12.02.2013

Feiersvenn Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 08.02.2013

Branninspektør/branningeniør og Feier Hallingdal brann- og redningsteneste iks 04.02.2013

Leder beredskapsavdelingen Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 01.02.2013

Feiersvenn Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 01.02.2013

Brannsjef Lillehammer regionen brannvesen 27.01.2013

Seksjonsleder utrykning - avdeling for beredskap Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 27.01.2013

Seksjonsleder deltid - avdeling for beredskap Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 27.01.2013

Seksjonsleder innkjøp og vedlikehold Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 27.01.2013

Brigadesjef(er) - beredskapsavdelingen Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 27.01.2013

Feiersvenn Lillehammer Region brannvesen, LRBV 15.01.2013

Branninspektør/Branningeniør Ålesund brannvesen KF 02.01.2013

Fagansvarlig, feiermester - Boligseksjonen Oslo Brann- og redningsetat 28.12.2012

Operatør 110-sentralen (nødsentral Brann) - Alarmsentralen Asker og Bærum brannvesen IKS 16.12.2012

Feiar Vest-Telemark Brannvesen 15.12.2012

Avdelingsleder for 110-sentralen (nødsentral Brann) - Alarmsentralen Asker og Bærum brannvesen IKS 09.12.2012

Feiermester - Boligseksjonen Oslo Brann- og redningsetat 07.12.2012

Feiersvenn Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 19.11.2012

Instruktør Ålesund brannvesen KF 05.11.2012

Utrykningsleiar Os brann- og redningsvesen 04.11.2012

Teamleder tilsyn – forebyggende avdeling Ålesund brannvesen KF 02.11.2012

Brannsjef Øvre Romerike Brann og Redning IKS 25.10.2012

Seksjonsleder tilsyn (nestleder forebyggende avdeling) Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 24.10.2012

IKT-Tekniker - fast stilling 100 prosent Asker og Bærum brannvesen 21.10.2012

Branningeniør / branninspektør Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 19.10.2012

Brannmester/Operatør Møre og Romsdal 110-sentral KF 08.10.2012

Firefighter CERN 07.10.2012

Brannsjef Nesset kommune 03.10.2012

Undervisning beredskapsledelse Norges brannskole 30.09.2012

Prosjektkoordinator Østre Agder Brannvesen (ØABV) 30.09.2012

Nestleder - Beredskapsavdelingen Fredrikstad brann- og redningskorps 28.09.2012

Branningeniør / branninspektør Glåmdal brannvesen IKS 22.09.2012

Brannsjef Kristiansandsregionen brann- og redning IKS 21.09.2012

Ingeniør/Branningeniør Kvinnherad kommune 20.09.2012

Brannmeister Sogn brann og redning IKS 17.09.2012

Overbrannmester/NK for Møre og Romsdal 110-sentral KF Møre og Romsdal 110-sentral KF 17.09.2012

Branningeniør / branninspektør Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 10.09.2012

Avdelingsleiar brannberedskap Herøy kommune 10.09.2012

Alarmsentraloperatør Alarmsentralen 110 Telemark 06.09.2012

Brann-/bygningsingeniør ev. branninspektør Sogn brann og redning IKS 24.08.2012

Branningeniør / branninspektør Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 17.08.2012

Feiersvenn Brann- og Redningstjenesten i Rana 14.07.2012

Underbrannmester Røros 25.06.2012

Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS 18.06.2012

Underbrannmester Ringsaker brannvesen 15.06.2012

Overbrannmester ved tilsynsseksjonen Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) 13.06.2012

Seksjonsleder - ved Boligseksjonen Oslo Brann og redningsetat 08.06.2012

Rådgivere - flybrann og oljevern Norges brannskole 28.05.2012

Branningeniør Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 21.05.2012

Brannsjef Sogn brann og redning IKS 11.05.2012

Branninspektør / Branningeniør Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 11.05.2012

Brannvernkontrollør Karmøy kommune 07.05.2012

Avdelingsleder beredskap Brannvesenet Sør- Rogaland IKS 25.03.2012

Brannmeister Sogn brann og redning IKS 23.03.2012

Branningeniør/branninspektør Karmøy kommune 19.03.2012

Branninspektør/Overbrannmeister Os brann- og redningsvesen 16.03.2012

Avdelingsleiar beredskap og Branningeniør/branninspektør Kvinnherad kommune 01.03.2012

Brannsjef Fredrikstad kommune 01.03.2012

Undervisningsstillinger - innsats og beredskap Norges brannskole 26.02.2012

Branningeniør Grimstad kommune 24.02.2012

Feierinspektør/feier Haugesund brannvesen 18.02.2012

Branningeniør/inspektør Røyken Brann og redning 15.02.2012

Vaktleder/Operatør i 110-sentralen (1 års vikariat) Asker og Bærum brannvesen IKS 11.02.2012

Branninspektør/operativ leder i 110-sentralen (1-års engasjement) Asker og Bærum Brannvesen IKS 07.02.2012

Overbrannmester Teknisk Drift Alarmsentralen 110 Telemark 05.02.2012

Alarmsentraloperatør Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 01.02.2012

Branninspektør Oslo kommune, Brann- og redningsetaten 23.01.2012

Branninspektør Sogn brann og redning IKS 20.01.2012

Kristiansandsregionen Brann og redning IKS Ingeniør/branninspektør 16.01.2012

Avdelingsleder Møre og Romsdal 110-sentral KF 09.12.2011

Overbrannmester Salten Brann IKS 30.11.2011

Branningeniør/brannrådgiver Norsk brannvernforening 25.11.2011

Brannkonstabel Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 18.11.2011

Alarmsentraloperatør Alarmsentralen 110 Telemark 13.11.2011

Feierformann Brønnøy kommune 07.11.2011

Branningeniør/branninspektør Østre Agder Brannvesen 09.10.2011

Underbrannmester Tinn Brannvesen 19.09.2011

Feiersvenn Rana Kommune 08.09.2011

Branninspektør/-ingeniør Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 08.09.2011

Feiersvenn Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 08.09.2011

Overbrannmester/NK Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 08.09.2011

Kontrollør / feier Larvik brannvesen 05.09.2011

3 nye medarbeidere Ålesund brannvesen KF 02.09.2011

Vaktsjef (overbrannmester) Tromsø kommune 26.08.2011

Branningeniør/branninspektør Nordre Follo Brannvesen IKS 19.08.2011

Operatør Vestviken 110-sentral IKS 01.08.2011

Feiermester/feierinspektør Karmøy kommune 01.08.2011

Feiar Sveio kommune 20.07.2011

Nestleder - kursvirksomheten 2. gangs utlysning Molde kommune 01.07.2011

Feierformann/faglig leder Halden brannvesen 01.07.2011

Avdelingssjef brannforebyggende avdeling Oslo - Brann og redningsetaten 30.06.2011

Ingeniør ved tilsynsseksjonen Drammensregionens brannvesen IKS 01.06.2011

Brannsjef Bergen kommune 29.05.2011

Brann-/bygningsingeniør ev. Branninspektør Sogn brann og redning IKS 26.05.2011

Undervisningsstilling - oljevern/akutt forurensning Norges brannskole 26.05.2011

Undervisningsstilling – innsats og beredskap Norges brannskole 26.05.2011

Branninspektør/ Branningeniør Molde kommune 20.05.2011

Seksjonsleder og Tilsynspersonell Bergen brannvesen 07.05.2011

Brannmester Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 01.05.2011

Prosjektrådgiver i plan- og personalavdelingen Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 01.05.2011

Forebyggende personell Brannvesenet Sør - Rogaland IKS 01.05.2011

Branningeniør / Bygningsingeniør Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 29.04.2011

Brannsjef / prosjekleiar Gulen og Masfjorden Brannvern 27.04.2011

Teamleder interkommunalt brannvernsamarbeid Ålesund brannvesen KF 20.04.2011

Branninspektør Karmøy kommune 15.04.2011

Seksjonsleder utrykning - deltid Drammensregionens brannvesen IKS 08.04.2011

Branningeniør/branninspektør Gauldal Brann og Redning IKS 22.03.2011

Leiar brannførebyggande avdeling / branninspektør Kvinnherad kommune 15.03.2011

Branningeniør/branninspektør Ålesund brannvesen KF 11.03.2011

Alarmsentraloperatør Alarmsentralen 110 Telemark 04.03.2011

Branningeniør Tromsø Brann og redning 24.02.2011

Saksbehandler/inspektør Eigersund kommune 24.02.2011

Leder forebyggende avdeling/ overordnet vakt Eigersund kommune 24.02.2011

Branningeniør/-inspektør Vestvågøy Brannvesen 15.02.2011

Leder av beredskapsavdelingen Ringerike brann- og redningstjeneste 13.02.2011

Leder forebyggende avdeling Gauldal Brann og Redning IKS 08.02.2011

Undervisningsstilling Norges brannskole 06.02.2011

Branninspektør/branningeniør Molde kommune 04.02.2011

Branningeniør/branninspektør Nordre Follo Brannvesen IKS 01.02.2011

Feiar Interkommunalt brannvernsamarbeid i Vest-Telemark 31.01.2011

HMS-ingeniør Tromsø Brann og redning 19.01.2011

Overbrannmester Alarmsentralen 110 Telemark 09.01.2011

Brannmester Ringsaker kommune 16.12.2010

Underbrannmester Ringsaker kommune 16.12.2010

Tilsynsleder Brann- og redningsetaten 13.12.2010

Feiersvenn - vikariat Lillehammer og Øyer brannvesen 10.12.2010

Overbrannmester/branninspektør forebyggende avdeling Ålesund brannvesen KF 26.11.2010

Leder av beredskapsavdelingen - 2. gangs utlysning Kristiansandsregionen Brann og redning 22.11.2010

Tilsynspersonell Oslo kommune - Brann og redning 08.11.2010

Leder - Midtre Hålogaland 110-sentral Ofoten Brann IKS 30.10.2010

Feiersvenner Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 25.10.2010

Rådgiver - feierutdanning/forebyggende brannvern Norges brannskole 21.10.2010

Rådgiver - innsats og beredskap Norges brannskole 21.10.2010

Rådgiver/seniorrådgiver Norges brannskole 21.10.2010

2 Ledige stillinger som ingeniør/inspektør Gardermoregionens interkommunale brannvesen (GRIB) 24.09.2010

Branningeniør Tromsø kommune - eiendom 13.09.2010

2 ledige stillinger i forebyggende avdeling Vestfold Interkommunale brannvesen IKS 12.09.2010

Alarmsentraloperatør Alarmsentralen 110 Telemark 12.09.2010

Førebyggjande personell Voss brannvern 04.09.2010

Leder for 110-sentralen i Hedmark Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 31.08.2010

Brannkonstabler Larvik brannvesen 01.08.2010

Branningeniør/branninspektør Røyken brann og redning 01.08.2010

Branningeniører/Branninspektører Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 30.07.2010

Instruktør - beredskapsseksjonen Molde brann- og redningstjeneste 22.07.2010

Avdelingsleder beredskap Nordre Follo brannvesen IKS 20.07.2010

Brann- og redningssjef Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 20.06.2010

Branninspektør Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 15.06.2010

Leder forebyggende avdeling Gardermoregionens interkommunale brannvesen 31.05.2010

Branninspektør Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 16.05.2010

Nye medarbeidere Ålesund brannvesen KF 15.05.2010

Branninspektører Oslo kommune 14.05.2010

Brannkonstabler deltid evt. aspiranter Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 10.05.2010

Branningeniør/-inspektør Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 10.05.2010

Branningeniør / branninspektør Karmøy kommune 26.04.2010

Brannsjef Fredrikstad kommune 23.04.2010

Branningeniør / branninspektør Bamble brannvesen 23.04.2010

Seksjonssjef undervisning Norges brannskole 09.04.2010

Avdelingsleder beredskap Østre Agder Brannvesen (ØABV) 29.03.2010

Ingeniører (brann, bygg, elektro, HMS, vvs) i fast stilling Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) 26.03.2010

Branningeniør/branninspektør Østre Agder Brannvesen (ØABV) 15.03.2010

Leder forebyggende avdeling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 01.03.2010

Beredskapsplanlegger og Avdelingsleder forebyggende Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 19.02.2010

Brigadesjef Ålesund brannvesen KF 16.02.2010

Branninspektører Oslo Brann- og redningsetat 01.02.2010

Brannkonstabel, 4 faste stillinger Østre Agder Brannvesen 31.01.2010

Branningeniør / branninspektør Karmøy kommune 18.01.2010

Vaktsjef (overbrannmester) Tromsø kommune 04.01.2010

Feiersvenn, 2 stk 100 % stillinger Østre Agder Brannvesen 04.12.2009

Branningeniør/Branninspektør Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 30.11.2009

Direktør – Norges brannskole Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 07.11.2009

Branningeniør/branninspektør Nordre Follo brannvesen IKS 05.11.2009

Avdelingsleder beredskap Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 22.10.2009

Rådgiver - strandsoneberedskap/oljevern - undervisningsstilling Norges brannskole 21.10.2009

Leder forebyggende avdeling Karmøy kommune 05.10.2009

3 faste stillinger i forebyggende avdeling Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 02.10.2009

Branningeniør / inspektør Glåmdal brannvesen IKS 25.09.2009

Avdelingsleder 110-sentralen Asker og Bærum Brannvesen 21.09.2009

Rådgiver – innsats og beredskap - undervisningsstilling Norges brannskole 20.09.2009

Saksbehandlere brannforebyggende avdeling Bergen brannvesen 19.09.2009

Branningeniør / -inspektør Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen 18.09.2009

Branningeniør i kursseksjonen Norsk brannvernforening 15.09.2009

Avdelingsleder beredskap Østre Agder Brannvesen 24.08.2009

Branningeniør/inspektør Søndre Follo Brannvesen IKS 15.08.2009

Utrykningsleder/Brannkonstabel Alta kommune 01.08.2009

Varabrannsjef vikariat Brønnøy kommune 27.07.2009

Leder beredskap Karmøy kommune 20.07.2009

Brannmester Gardermoregionens interkommunale brannvesen(GRIB) 16.07.2009

Branningeniør/brannrådgiver Norsk brannvernforening 20.06.2009

Branningeniør i kursseksjonen Norsk brannvernforening 20.06.2009

Leder beredskapsavdelingen Ringerike brann- og redningstjeneste 15.06.2009

Avdelingsleder - beredskap Larvik kommune 12.06.2009

Brannmester - vaktleder beredskapsseksjonen Molde brann- og redningstjeneste 05.06.2009

Varabrannsjef/leder forebyggende Orkdal kommune 22.04.2009

Branningeniør / Branninspektør Larvik kommune 17.04.2009

Avdelingsingeniør, branninspektør og feier Asker og Bærum Brannvesen 27.03.2009

Brannsjef Midt-Gudbrandsdal Brannvesen 20.03.2009

Branningeniør / branninspektør Molde brann- og redningstjeneste 27.02.2009

Branningeniør, 50% fast stilling Porsgrunn brann- og feiervesen 20.02.2009

Branningeniør, 100% fast stilling Porsgrunn brann- og feiervesen 20.02.2009

Feiersvenn Fredrikstad kommune 06.02.2009

Feiarar Vest-Telemark brannvesen 06.02.2009

Seksjonsleder tilsyn Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 02.02.2009

Branninspektør Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 02.02.2009

Forebyggende personell Gran-Lunner brann og redningstjeneste 01.02.2009

Branningeniør / inspektør Glåmdal brannvesen IKS 23.01.2009

Seksjonsleder brannforebyggende Alta brann & redningskorps 16.01.2009

Informasjonsmedarbeider Sarpsborg kommune 15.01.2009

Branningeniør/branninspektør Sarpsborg kommune 15.01.2009

Alarmsentraloperatør Alarmsentralen 110 Telemark 06.01.2009

Tekniker Tromsø kommune 02.01.2009

Overingeniør - Sikkerhetsrådgiver Tromsø kommune 02.01.2009

Varabrannsjef Stjørdal kommune 17.12.2008

Branningeniør/ingeniør Kristiansandregionen brann og redning IKS 17.12.2008

Lærling i feierfaget Hammerfest kommune 28.11.2008

Branningeniør/Branninspektør Molde brann- og redningstjeneste 17.11.2008

Feiere Grimstad kommune 04.11.2008

Leder beredskapsanalyse og plan Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 01.11.2008

Utrykningssjef – Seksjonsleder Utrykning (nestleder) Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 01.11.2008

Informasjonsmedarbeider Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 01.11.2008

Branninspektør Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 01.11.2008

Seksjonsleder tilsyn (nestleder forebyggende avdeling) Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 01.11.2008

Brannsjef Lillehammer og Øyer brannvesen 27.10.2008

Feiere Østre Agder Brannvesen (ØABV) 26.10.2008

Daglig leder for 110-sentralen i Finnmark Hammerfest kommune 25.10.2008

Avdelingsleder beredskap Porsgrunn kommune 24.10.2008

Branningeniør / Branninspektør Osterøy kommune 30.09.2008

Rådgiver - Strandsoneberedskap/oljevern Norges brannskole 28.09.2008

Førebyggande arbeid Flora brannvesen 22.09.2008

Leder/avdelingsleder Ofoten Brann IKS 20.09.2008

Brannsjef Alta kommune 19.09.2008

Branningeniør, ev. branninspektør/brannmester Ringsaker brannvesen 01.09.2008

Branningeniør / Branninspektør Molde brann- og redningstjeneste 15.08.2008

Branninspektør/ingeniør Østre Agder Brannvesen (ØABV) 06.07.2008

Branninspektør/branningeniør Østre Agder Brannvesen (ØABV) 06.07.2008

Branningeniør/branninspektør Eidsvoll brannvesen 04.07.2008

Avdelingsingeniør evt. branninspektør Asker og Bærum brannvesen 04.07.2008

Brannsjef Karmøy kommune 21.06.2008

Branningeniør/branninspektør Lindås kommune 17.06.2008

Feiersvenn / Feierinspektør Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 13.06.2008

Stasjonsansvarlig/ underbrannmester Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 09.06.2008

Ass. avdelingsleder – beredskapsavdelingen Halden Brannvesen 05.06.2008

Leder for forebyggende avdeling Larvik brannvesen 30.05.2008

Avdelingsleder beredskap Østre Agder Brannvesen (ØABV) 25.05.2008

Feiersvenn Fredrikstad brann- og redningskorps 23.05.2008

Brannsjef Hå kommune 16.05.2008

Branningeniør Ålesund brannvesen KF 16.05.2008

Branninspektør / branningeniør Halden Brannvesen 15.05.2008

Sjefingeniør/senioringeniør - forebyggende brannvern Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 14.05.2008

Brannkonstabler Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 01.05.2008

Branninspektør i tilsynsseksjonen Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 01.05.2008

Branninspektør / Branningeniør Nordre Follo brannvesen IKS 25.04.2008

Overingeniør Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 18.04.2008

Overbrannmester ved tilsynsseksjonen Drammensregionens brannvesen IKS 18.04.2008

Feiersvenn Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 18.04.2008

Branninspektør Østre Agder Brannvesen (ØABV) 13.04.2008

Feiermester - Risør Østre Agder Brannvesen (ØABV) 13.04.2008

Feiere - Risør Østre Agder Brannvesen (ØABV) 13.04.2008

Feiere - Arendal Østre Agder Brannvesen (ØABV) 06.04.2008

Feiermester - Arendal Østre Agder Brannvesen (ØABV) 06.04.2008

Ass avdelingsleder – beredskapsavdelingen Halden kommune 31.03.2008

Overingeniør / senioringeniør / sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 26.03.2008

Alarmoperatør Larvik og Sandefjord alarmsentral (LSA IKS) 20.03.2008

Ingeniør Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen IKS 19.03.2008

Feierinspektør Tromsø Brann og redning 14.03.2008

Overingeniør/nestleder Tromsø Brann og redning 14.03.2008

Rådgiver / Seniorrådgiver Norges Brannskole 09.03.2008

Avdelingsleder beredskap Østre Agder Brannvesen (ØABV) 09.03.2008

Rådgivere - brann og redning Norges brannskole 02.03.2008

Branningeniør/ingeniør Kristiansand kommune 02.03.2008

Tekniker Møre og Romsdal 110-sentral KF 01.03.2008

Branningeniør Ålesund brannvesen KF 01.03.2008

Leder forebyggende seksjon Skien brann- og feievesen 29.02.2008

Avdelingssjef forebyggende avdeling Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 14.02.2008

Branninspektører Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 04.02.2008

Leder for beredskapsseksjonen Molde brann- og redningstjeneste 01.02.2008

Avdelingsleder forebyggende avdeling Eidsvoll kommune 01.02.2008

Fagansvarleg brann Årdal kommune 15.01.2008

Gardermoregionens interkommunale brannvesen (GRIB) Avdelingsleder beredskap 08.01.2008

Feiersvenn - vikariat Grimstad brann- og feiertjeneste 21.12.2007

Spennende jobber ved forebyggende avdeling Drammensregionens brannvesen IKS 07.12.2007

Leder for brannvesenets kursvirksomhet Ålesund brannvesen KF 05.12.2007

Kursinstruktør Ålesund brannvesen KF 05.12.2007

Brannsjef / daglig leder Østre Romerike brann- og redningsvesen 30.11.2007

Operatør 110 Alarmsentralen Sogn og Fjordane 23.11.2007

Avdelingsledere Trøndelag Brann og Redning IKS 22.11.2007

Rådgivere - brann og redning Norges brannskole 18.11.2007

Branningeniør/branninspektør Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) 15.11.2007

Brann- og redningssjef IKS Trondheim, Malvik og Klæbu 02.11.2007

Avdelingsleder utrykningsavdelingen Kongsberg kommune 02.11.2007

Feiermester / Feierinspektør Fredrikstad kommune 31.10.2007

Avdelingsleder forebyggende Arendal Brannvesen 31.10.2007

Rådgivere Norges brannskole 31.10.2007

Leder for beredskapsseksjonen Molde brann- og redningstjeneste 26.10.2007

Brannsjef/daglig leder Glåmdal brannvesen IKS 19.10.2007

Alarmsentraloperatør Skien brann- og feiervesen 14.10.2007

Overingeniør / Branningeniør / Branninspektør Tromsø kommune 13.10.2007

Varabrannsjef/leder brannforebyggende avdeling Røyken brann- og redningstjeneste 05.10.2007

Branningeniør / branninspektør Kristiansand brann- og feiervesen 03.10.2007

Branningeniør / branninspektør Glåmdal brannvesen IKS 01.10.2007

Branningeniør / Brannmester Porsgrunn brann- og feiervesen 28.09.2007

Rådgivere/seniorrådgivere Direktoratet for nødkommunikasjon 27.09.2007

Avdelingsleder Forebyggende (2. gangs utlysning) Ålesund brannvesen KF 22.09.2007

Brannsjef Midt-Telemark Brann og Redningstjeneste 21.09.2007

Branningeniør/Branninspektør Salten Brann IKS 21.09.2007

Nestleder Beredskapsavdelingen Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 16.09.2007

Branningeniør Ulstein kommune 15.09.2007

Branningeniør / Overbrannmester Skien brann- og feiervesen 05.09.2007

Feiersvenn Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 23.08.2007

Branninspektører Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 20.08.2007

Fagsjef FG Brann (vikar) Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd 15.08.2007

Operatør 110-sentralen Asker og Bærum brannvesen 13.08.2007

Branningeniør/branninspektør Nordre Follo brannvesen IKS 20.07.2007

Avdelingssjef - forebyggende avdeling Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 12.07.2007

Avdelingsleder forebyggende Arendal brannvesen 01.07.2007

Prosjektleder og rådgiver - strandsoneberedskap/oljevern Norges brannskole 30.06.2007

Rådgiver - brann og redning Norges brannskole 30.06.2007

Avdelingsleder Beredskap Ålesund brannvesen KF 22.06.2007

Leiar av førebyggjande avdeling Voss Brannvern 11.06.2007

Seksjonsleder 110-sentral Haugesund brannvesen 02.06.2007

Seksjonssjef undervisning Norges brannskole 30.05.2007

Rådgiver/undervisningsstilling Norges brannskole 30.05.2007

Branningeniør Porsgrunn brann- og feiervesen 29.05.2007

Brannmester Karmøy brann- og redningsvesen 28.04.2007

Branningeniør/branninspektør Karmøy brann- og redningsvesen 28.04.2007

Avdelingsleder beredskap Sarpsborg brann- og feiervesen 20.04.2007

Branningeniør/branninspektør Nordre Follo brannvesen IKS 20.04.2007

Ingeniør / Inspektør Gardermoregionens interkommunale brannvesen 19.04.2007

Forebyggende personell Strand brannvesen 15.04.2007

Branningeniør Hallingdal brann- og redningsteneste iks 04.04.2007

Leder for 110-sentralen Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 01.04.2007

Avdelingsleder - Beredskapsavdelingen Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 26.03.2007

Branningeniør/branninspektør Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste 26.03.2007

Overbrannmester Alarmsentralen 110 Telemark 23.03.2007

Alarmsentralopperatør Alarmsentralen 110 Telemark 23.03.2007

Tilsynspersonell Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 22.03.2007

En medarbeider med høyskoleutdanning Drammensregionens brannvesen IKS 21.03.2007

Branningeniør/branninspektør Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 10.03.2007

3 engasjementsstillinger og 1 fast stilling Norges brannskole 25.02.2007

Branningeniør Tromsø kommune 24.02.2007

Leiar brannførebyggande avdeling Kvinnherad kommune 15.02.2007

Branningeniør/Branninspektør Alta kommune 15.02.2007

Avdelingsleder - forebyggende Gardermoregionens interkommunale brannvesen (GRIB) 09.02.2007

Brannkonstabel MOVAR IKS (MIB) 27.01.2007

Avdelingssjef - beredskap MOVAR IKS (MIB) 27.01.2007

Feiersvenn MOVAR IKS (MIB) 27.01.2007

Branningeniør/-inspektør MOVAR IKS (MIB) 27.01.2007

Brannmester - Forebyggende avdeling Trondheim brann- og redningstjeneste 26.01.2007

Brannsjef Balsfjord kommune 26.01.2007

Branninspektør Arendal brannvesen 15.01.2007

Brannsjef Bremanger Kommune 15.01.2007

Leder Sør-Trøndelag 110-sentral Trondheim brann- og redningstjeneste 05.01.2007

Avdelingssjef administrasjon vikariat (ca. 1 år) Drammensregionens brannvesen IKS 20.12.2006

Branningeniør og branninspektør Kristiansand brann- og feiervesen 11.12.2006

Feierformann/feiermester Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 01.12.2006

Undervisningsmedarbeider Drammensregionens brannvesen IKS 01.12.2006

Leder Forebyggende avdeling Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 01.12.2006

Branningeniør/branninspektør Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 01.12.2006

Brannmester / underbrannmester / brannformann Kristiansand brann- og feiervesen 24.11.2006

Brannsjef Balsfjord kommune 22.11.2006

Overbrannmester/daglig leder Tromsø kommune 20.11.2006

Leder beredskap Alta kommune 17.11.2006

Branningeniør Drammensregionens brannvesen IKS 15.11.2006

Utrykningsleder/brannmester Gardermoregionens interkommunale brannvesen(GRIB) 15.11.2006

Avdelingssjef forebyggende Drammensregionens brannvesen IKS 15.11.2006

Branningeniør/branninspektør Sunndal kommune 15.11.2006

Branningeniører Porsgrunn og Skien kommune 10.11.2006

Branningeniør Osterøy kommune 03.11.2006

Brannsjef Osterøy kommune 03.11.2006

Leder forebyggende avdeling/branningeniør Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste 31.10.2006

Feierinspektør/Feiersvenn Nedre Romerike brann- og redningsvesen 30.10.2006

Branningeniør/inspektør Gauldal brann og redning IKS 20.10.2006

Tilsynsingeniør Sortland kommune 16.10.2006

Feiermester eller feiersvenn Bergen brannvesen 23.09.2006

Tilsynspersonell Bergen brannvesen 23.09.2006

Branningeniør Bergen brannvesen 23.09.2006

Varabrannsjef / leder for beredskapsavdelingen Bergen brannvesen 23.09.2006

Undervisningsledere Norges brannskole 23.09.2006

Avdelingsleder Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 22.09.2006

Branninspektør/branningeniør Kristiansand brann- og feiervesen 22.09.2006

Feiersvenn Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 18.09.2006

Brannsjef/virksomhetsleder Hvaler kommune 06.09.2006

Brannsjef og Branningeniør Osterøy kommune 05.09.2006

Branningeniør/Avdelingsleiar Ørsta kommune 01.09.2006

Brannsjef Kristiansand kommune 10.08.2006

Branningeniør Molde kommune 28.07.2006

Branningeniør Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 14.07.2006

Branningeniør / Branninspektør Strand brannvesen 11.07.2006

Nye medarbeidere Ålesund brannvesen KF 30.06.2006

Branningeniør/Branninspektør Nedre Romerike Brann- og redningsvesen 24.05.2006

Avdelingsleder 110-sentralen Romerike Nedre Romerike brann- og redningsvesen 24.04.2006

Fagsjef - Restverdiredning Finansnæringens Hovedorganisasjon 21.04.2006

Brannmester / underbrannmester / formann Kristiansand brann- og feiervesen 07.04.2006

Branningeniør evt. overbrannmester Skien kommune 27.03.2006

Leder beredskap eller Brigadeleder Trondheim brann og redningstjeneste 24.03.2006

Branningeniør/kontrollør og Nestleder beredskap Gardermoregionens interkommunale brannvesen 15.03.2006

Branninspektør Lillesand kommune 12.03.2006

Leder for beredskapsseksjonen Molde brann- og redningsavdeling 17.02.2006

Avdelingsleder 110-sentralen - Romerike 16.02.2006

Utrykningsleder/ Brannmester Gardermoregionens interkommunale brannvesen 15.02.2006

Branningeniør / branninspektør Nedre Romerike brann- og redningsvesen 25.01.2006

Branninspektør og Feiersvenn Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen 05.01.2006

Branningeniør / branninspektør Grimstad brann- og feiertjeneste 30.12.2005

Branninspektør (branningeniør) Brannvesenet Sør-Rogaland 19.12.2005

Leder av beredskapsavdelingen Kristiansand brann- og feiervesen 09.12.2005

Branningeniør/Inspektør Søndre Follo Brann- og redningsvesen 05.12.2005

Brannsjef Inn-Trøndelag Brannvesen IKS 31.10.2005

Overbrannmester/Leder beredskapsavdelingen Midt-Gudbrandsdal Brannvesen 15.10.2005

Avdelingsleder beredskap Ålesund brannvesen KF 12.10.2005

Brannsjef Asker og Bærum brannvesen 07.10.2005

Foretaksleder/brannsjef Ålesund brannvesen KF 23.09.2005

Undervisningsleder Norges Brannskole 16.09.2005

Overbrannmester - Alarmsentral 110-Telemark 07.08.2005

Varabrannsjef/branningeniør Svalbard Samfunnsdrift AS (SSD) 08.07.2005

Branninspektør (Branningeniør) Oppdal kommune 15.06.2005

Branningeniør/forebyggende personell Tromsø kommune 27.05.2005

Branningeniør/overingeniør Tromsø kommune 27.05.2005

Brannsjef Fredrikstad kommune 25.05.2005

Avdelingsingeniør Asker og Bærum brannvesen 23.05.2005

Undervisningsledere Norges Brannskole 13.05.2005

Branningeniør Ålesund brannvesen KF 20.04.2005

Feier/tilsynspersonell Skjervøy kommune 28.02.2005

Brannsjef Fredrikstad kommune 18.02.2005

Undervisningsleder Norges brannskole 21.01.2005

Leder for brannvesenets kursvirksomhet Ålesund brannvesen 15.01.2005

Branningeniør/branninspektør Søndre Follo Brann- og redningsvesen 13.12.2004

Undervisningsledere Norges brannskole 03.12.2004

Forebyggende personell Oslo kommune - OBRE 03.12.2004

Leder ved brannforebyggende avdeling. Bergen kommune 20.11.2004

Avdelingsingeniør Asker og Bærum brannvesen 19.11.2004

Brannsjef, alternativt leiar av beredskapsdelen Kvam herad kommune 15.11.2004

Brannsjef, varabrannsjef og branningeniør Brannsamarbeidet i Vest-Telemark 27.10.2004

Branningeniør/branninspektør Ringerike kommune 15.10.2004

Branningeniør Elverum brann- og feiervesen 01.10.2004

Leder forebyggende avdeling Karmøy kommune 04.09.2004

Undervisningsleder Norges brannskole 06.08.2004

Branningeniør Hedemarken Interkommunale Brann- og feiervesen 23.07.2004

Branningeniør/inspektør Hemsedal og Gol brann- og redningsteneste 09.07.2004

Overbrannmester ved tilsynsseksjonen Drammensregionens brannvesen IKS 21.06.2004

Avdelingsleder forebyggende brannvern Eidsvoll kommune 18.06.2004

Overingeniør Asker og Bærum brannvesen 15.06.2004

Brannforebyggende personell Tromsø kommune 15.06.2004

Branninspektør Arendal Brannvesen 04.06.2004

Brannsjef/Branningeniør Hemne kommune 16.04.2004

Avdelingsledere for forebyggende avdeling og beredskapsavdeling Øvre Romerike brann og redning 18.03.2004

Branninspektør Kristiansand brann- og feiervesen 16.03.2004

Undervisningsledere Norges brannskole 12.03.2004

Feier Karmøy kommune 06.03.2004

Feiersvenn Lenvik kommune 28.02.2004

Avdelingssjef Drammensregionens brannvesen IKS 27.02.2004

Branningeniør / Overbrannmester Karmøy kommune 21.02.2004

Branningeniør Skien kommune 20.02.2004

Brann- og redningssjef Øvre Romerike brann og redning 24.10.2003

Branningeniør Ørsta kommune 29.08.2003

Tilsynspersonell Drammensregionenes brannvesen IKS 30.07.2003

Undervisningsleder Norges brannskole 14.07.2003

Branninspektører Arendal Brannvesen 20.06.2003

Varabrannsjef/branningeniør Lillesand kommune 01.06.2003

Branningeniør Skien kommune 31.05.2003

Kontrollør/Inspektør - brann Ullensaker kommune 10.04.2003

Brannmester / Leder beredskap Lenvik kommune 14.03.2003

Undervisningsleder og Fagansvarlig Norges brannskole 10.02.2003

Daglig leder / Brannsjef Vestfold Interkommunale Brannvesen, IKS 22.01.2003

Tilsynspersonell / Branninspektør Nes brann- og redningsvesen 15.01.2003

Varabrannsjef og Branninspektør 1 Hedemarken Interkommunale Brann- og Feievesen 01.12.2002

Brannsjef Tolga - Tynset brannvesen 01.11.2002

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann